Vagnstyke i modulstrukturStåltrappor, teknisk information

Trappor med struktur av rostfritt eller lackerat stål, kan utföras med komponibla moduler med dubbla plåtar och interna fästen utan synliga skruvar. Detta utförande är tillrådligt för svängda trappor.
Eller i annat fall kan de utföras med tjocka vagnstycken i hel bit, formade med laser och med blinda skruvhål utan synliga skruvar.
Sättstegen kan vara av trä, glas, plastmaterial, stål, sten, marmor eller klädda med heltäckningsmatta. Ledstången kan väljas enligt önskemål bland dem som finns tillgängliga.
Eftersom ledstången inte utgör en bärande komponent i trappan, kan man även välja att inte montera denna. Möjligheten att utföra en trappa kontrolleras alltid på bas av ett utrymmes verkliga karaktär.