LedstångerLedstanger och komponenter, teknisk information

Ledstänger av rostfritt stål är helt konstruerade med mekaniska fästningar utan svetsade delar.
Ledstängerna kan bestå av 5 eller 8 horisontala rör, eller av en kristallskiva.
Det är också möjligt att skapa en dekorativ lösning med en ledstång bestående endast av strukturkristall.
Gaudì ledstänger kan utföras med dubbla svängda rör eller med enkelt rör med två förgreningar, helt i rostfritt stål eller koppar och mässing.
Ledstänger för utomhusbruk med ny struktur i rostfritt stål 316, kan levreras med horisontalt rör, metallvajer eller kristallpaneler.
Samtliga ledstänger kan monteras ovanpå sättsteget, på sättstegets utsida eller på lutande plan.
Möjligheten att utföra en trappa kontrolleras alltid på bas av ett utrymmes verkliga karaktär