Hängande trapporHängande trappor, teknisk information

För att installera hängande trappor är bärande väggar med en tjocklek på 10/12 cm nödvändiga, utförda med fulltegel eller stukturell håltegel, poroton eller väggar i armerad betong.
I fall av icke bärande väggar utförda med håltegel, gips eller dylikt, kan en självbärande järnkonstruktion installeras, synlig eller gömd i väggen, förankrad i taket eller i golvet.
Hängande trappor kan ha en maximal bredd på 120 cm med bärande vägg. Trapporna kan utföras i trä, glas, plastmaterial, stål, sten och marmor.
Ledstången kan väljas enligt önskemål bland de som finns tillgängliga.
Eftersom ledstången inte utgör en bärande del av trappan kan man även välja att inte montera denna.Möjligheten att utföra en trappa kontrolleras alltid på bas av ett utrymmes verkliga karaktär.