Marretti - PROJECTING TO FLY/11/12 Trappa med helt vagnstycke i rostfritt stål och sättsteg i extraklar strukturkristall, ledstång med horisontala rör i rostfritt stål.
<< >>